Hbl: Många unga vill bo i servicehus

Då Helsingfors stad söker unga som vill bo billigt i servicehus är det inte ens en på hundra som tar sig genom nålsögat.
För några veckor sedan efterlyste Helsingfors stad unga mellan 18 och 25 år som ville flytta in i servicehuset Rudolf på Degerö. Rudolf är ett servicehus för äldre, där staden reserverat tre små ettor för de unga.
Hyran är 250 euro per månad, och utöver det förväntas de unga umgås tre till fem timmar i veckan med de övriga boende.

Responsen lät inte vänta på sig. Över 300 unga anmälde intresse, och för en vecka sedan intervjuades 22 av dem. I fredags gjordes ytterligare intervjuer med de åtta som kvalade till final. Klart svårare än att bli Lucia – men vad krävs av de unga som vill flytta in i Rudolf?

– Dels ska man förstås vara intresserad och motiverad, kanske ha egna idéer för vad man kunde göra tillsammans med de äldre. Och dels beaktar vi hur akut den ungas bostadsbehov är, säger Miki Mielonen, projektchef på projektet Oman muotoinen koti, som söker nya lösningar på bostadsbristen bland unga.

Då de unga intervjuades var också en av de äldre boende med, och budskapet från de boende är att det viktigaste är att man har tid. Tid för att vara tillsmamans, för att prata eller vad man nu vill göra – alla har olika intressen och behov.

– Det finns ingen detaljerad arbetsbeskrivning. Det viktigaste är att vara en god granne, säger Mielonen.

Precis som Diakonissanstaltens representanter (se artikel invid) har också Helsingfors stad varit på besök i nederländska Deventer, där man låtit sig inspireras av Humanitas-organisationens modeller för gemenskap över generationerna.

– Det här är ett försök. Vi hoppas förstås att det lyckas, och att modellen kan spridas. Och vem som helst kan ju nappa på iden och göra sin egen modell av den, säger Mielonen.

http://hbl.fi/nyheter/2015-12-21/783150/manga-unga-vill-bo-i-servicehus

Jenny Bäck / HBL