Arkisto

Vuoden 2018 loppuun mennessä kaikilla helsinkiläisillä nuorilla on koti

Yli tu­han­nel­la al­le 25-vuo­tiaal­la hel­sin­ki­läi­sel­lä ei ole ko­tia. Hel­sin­kiin muut­taa ko­ko ajan li­sää nuo­ria, mut­ta mis­tä saa­tai­siin li­sää asun­to­ja? Oma muo­toi­nen ko­ti -hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mi­ki Mie­lo­nen ker­toi asias­ta Ra­dio Hel­sin­gin aa­muis­sa. Ra­dio Hel­sin­gin aa­muis­sa vie­rai­li Hel­sin­gin nuo­ri­so­asiain­kes­kuk­sen Mi­ki Mie­lo­nen, jo­ka toi­mii pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä Oma muo­toi­nen ko­ti -hank­kees­sa.

Lue lisää

Suomalaisten asunnottomuusstrategia – kansainvälinen katsaus

”Asunnottomuus on alati muuttuva ilmiö, mistä ajankohtaisena haasteena voi mainita maahanmuuttajataustaisten asunnottomien määrän huomattavan kasvun.” Nicholas Pleace Yorkin yliopistosta sanoi Diakonialaitoksella pidetyssä Suomen asunnottomuusohjelman arviointitilaisuudessa, että Suomi on kenties paras esimerkki onnistuneesti koordinoidusta kansallisesta asunnottomuusstrategiasta.

Lue lisää