Oman muotoinen koti Hollannissa – Työtä alueen hyväksi ja satanen pois vuokrasta

Woensel West on alue Eindhovenissa, jossa asui aikoinaan pelkästään Philipsin työntekijöitä. Teollisen murroksen myötä alueen asukkaat vaihtuivat mutta alueelle kasautui runsaasti erilaisia ongelmia, huumeita, prostituutiota ja pikku rikollisuutta. Jotain piti siis tehdä. Ensin prostituutio siirrettiin pois ja sen jälkeen aloitettiin työ asukkaiden aktivoimiseksi.

Asunnot omistava järjestö Trudo aloitti seitsemän vuotta sitten toiminnan, jossa alueelle muuttaneet velvoitettiin tekemään 10 tuntia vapaaehtoistyötä kuukaudessa alueen hyväksi. Samalla he saivat 100€ alennuksen vuokrastaan ja käytäntöön tuli sitoutua vähintään kahden vuoden ajan.
Malli on käytössä edelleen. 70% alueen asukkaista on alle 30 vuotiaita ja noin 80% heistä tulee Eindhovenin ulkopuolelta. Nuoret toimittavat listan tekemistään tunneista Trudolle, mutta mikäli työ tulee hoidettua, ei listoja tarvita. Vuosittain alueelle muuttaa noin 30 nuorta ja heistä muutamaa lukuunottamatta sitoutuu alueen hyväksi tehtävään työhön. Pieniä vastoinkäymisiä aiheutuu joidenkin alueen vanhempien asukkaiden moitteista nuorten saamaa vuokra-alennusta kohtaan. ”Miksi me emme sitä saa vaikka olemme tehneet työtä alueen hyväksi koko elämämme ajan?”, ihmiset kyselevät mutta usein he ymmärtävät käytännön perustelut.
”En tiedä, tehdäänkö Hollannissa asiat eri tavalla, mutta me Trudossa uskomme, että vapaaehtoiset voivat tehdä monenlaista ja loppujen lopuksi riittää kun he tekevät parhaansa”, viisi vuotta alueella työskennellyt Nienke sanoo. Hän toimi aiemmin insinöörinä Philipsillä. ”Me emme juurikaan suunnittele”, hän sanoo. ”Pitää vain antaa mennä.”
Woensel West Eindhoven Holland
Suunnittelemattomuus toistuu Trudolaisten puheessa usein. ”Tärkeintä on tuntea ihmiset. Sen jälkeen tiedät, mitä sinun pitää tehdä.”
Nienken toimisto sijaitsee rakennuksessa, jossa on myös koulu, neuvola ja asukastila. Eri tahot kohtaavat mutkattomasti. ”Hollannissa on välttämätöntä toimia yhdessä, koska asia on linjattu koko maan tasolla.”

Nuoret vapaaehtoiset vetävät lapsille kielikursseja, harrastustoimintaa ja erilaista liikuntaa kuten tanssia. Lisäksi nuoret hoitavat asukkaiden puutarhoja ja maalaavat asuntoja. Aiemmin nuoret myös auttoivat tuen tarpeessa olleita aikuisia, mutta työstä luovuttiin sen henkisen kuormittavuuden vuoksi. Ihan välittömästi muutettuaan nuoret eivät kuitenkaan aloita työskentelyään vaan ensin heidän tulee tutustua alueeseen ja ihmisiin. Vain se mahdollistaa alueen hyväksi tehtävän työn onnistumisen.
Toiminnan takana on luottamus. Trudossa ei olla juurikaan kiinnostuneita nuorten taustoista vaan uudet asukkaat valitaan haastattelujen kautta yhdessä asukasedustajien kanssa. Valinnassa noudatetaan pistesysteemiä, jossa yli 25-vuotiaat saavat kaksi pistettä ja nuoremmat yhden. Eniten merkitystä on kuitenkin yleisellä kiinnostuksella alueen kehittämistä kohtaan.
Vapaaehtoistyö kiinnittää nuoret alueeseen ja usein he jäävät alueelle pysyvästi. Aiemmin levottomana tunnettu Woensel West on rauhoittunut ja Trudon käytäntö on palkittu kansallisella tasolla. Nienken toimiston ulkopuolella olevassa maalauksessa alueella koko ikänsä asunut vanhempi herra ja myöhemmin alueelle muuttanut nuori nainen poseeraavat ylpeän oloisesti. Maalauksen alanurkassa lukee teksti ‘We doen het Zelt- me teemme sen itse’. Ylpeydelle on syynsä.

Oman muotoinen koti on Hollannissa hakemassa ideoita ja inspiraatioita.
Pablo Riquelme