Arkisto

Minkälaista asumista nuoret arvostavat?

Oman muotoinen koti oli mukana kaupungintalolla marraskuun alussa järjestetyssä RuutiExpossa. Expo on osa Helsingin kaupungin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia ja sen järjestää nuorisoasiainkeskus. Tapahtumassa on esillä suuri joukko erilaisia toimijoita, jotka esittelevät nuorille vaikuttamiskeinojen kirjoa. Tarkoituksena on kertoa nuorille tavoista, joilla he saavat äänensä kuulluksi kansalaisina, ja toisaalta myös paikan päällä kerätä tietoa nuorten näkemyksistä.

Lue lisää

Helsingissä huudetaan aivan liikaa yksiöiden perään?

Kutsuimme 5.11. RuutiExpoon kaupungintalolle joukon nuoria ja aikuisia työstämään asumiseen liittyviä ratkaisuja. Pulmistakin puhuttiin, esimerkiksi siitä että Helsingissä huudetaan aivan liikaa yksiöiden perään kun ratkaisut löytyisivät monelle isommista kimppa-kämpistä. Tärkeimpinä ratkaisuvaihtoehtoina syntyi toimistotilojen väliaikaisen asumiskäytön kehittäminen sekä yhteisöasuminen laajemmin.

Lue lisää

Oman muotoinen koti RuutiExpossa mukana

Nuorten oman muotoiset kodit –työpajassa tuotetaan porukalla ratkaisuja nuorten asumiseen. Oman muotoinen koti –hanke kokeilee ja kehittää ratkaisuja nuorten asunnottomuuteen Helsingissä. Nuoret ja päättäjät etsivät yhdessä keinoja pitää Helsinki nuorten kaupunkina jatkossakin. Edullisia kimppakämppiä, luovia ratkaisuja lyhyen ajan asuntotarpeisiin ja pidempiaikaista asumista olemassa olevissa tiloissa eri ikäisten kesken. Tätä ja ehkä jotain ihan muuta.

Lue lisää