Alusta työn ja asumisen yhdistämiseen

Ryhmämme Homma himaan Jyri Rasinmäki, Martta Pirttioja, Minsu Kuusisto, Miki Mieolen ja Vilja Kamppila) eteni Vuosisadan rakentajien finaaliin 326 ehdotuksen joukosta!

 
Meidän ideanamme on luoda digitaalinen asunnonvälitysalusta asunnoille, joiden vuokra voidaan korvata osittain tai kokonaan työllä. Esimerkiksi vanhus, joka kaipaa apua kaupassa käymisessä tai tietokoneen käytössä, voi sen kautta tarjota tyhjän huoneen asunnostaan nuorelle. Tai yritys, jolla on tyhjä asunto, voi vuokrata sen työntekijöiden lastenhoitoapua vastaan.
Ja nyt työ sitten käynnistyy.

 
Vuosisadan rakentajat on kaikille avoin haastekilpailu, joka keskittyy nuoriin. kilpailu etsi ideoita, jotka parantavat nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Parhaan ratkaisun kehittänyt tiimi saa säätiöiltä merkittävän rahoituksen ideansa toteuttamiseen. Kilpailu on 43 suomalaisen säätiön ja rahaston yhteinen lahja satavuotiaalle Suomelle.

 

Lisää kilpailuehdotuksestamme:

 

Ratkaisunne kuvaus yhdessä lauseessa

Luomme alustan, joka tukee nuoria itsenäisen elämän alkuun takaamalla nuorille sekä asunnon, työn, että sosiaalisia verkostoja.

Ratkaisunne tarkempi kuvaus (minkä haasteeseen liittyvän ongelman se ratkaisee, kuinka se käytännössä toimii, kenelle se on suunnattu?)

Koti ja toimeentulo ovat elämänhallinnan ja turvallisuudentunteen keskeisimpiä elementtejä. Luomme alustan, joka tukee nuoria itsenäisen elämän alkuun yhdistämällä ja takaamalla nuorille sekä asunnon että työtä. Samalla ratkaisu mahdollistaa myös uudenlaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen syntymisen sekä vuorovaikutuksen jokapäiväisessä elämässä. Ratkaisu parantaa nuorten hyvinvointia ja tunnetta osallisuudesta yhteiskuntaan ja yhteisöön kuulumisesta asunnon ja työn kautta.

Ratkaisussa hyödynnetään olemassa olevia, käyttämättömiä tiloja ja luodaan uudenlaisia työnteon mahdollisuuksia. Verkkoalustan kautta erilaiset tyhjiä tiloja omistavat tahot, esimerkiksi palvelutalot, seurakunnat, järjestöt, yritykset ja yksityiset ihmiset voivat vuokrata tilojaan nuorille niin, että vuokrakulut voi hyvittää työnteolla joko osittain tai kokonaan. Alustan kautta sekä asuntoa ja työtä hakeva että niitä tarjoava taho löytävät toisensa. Nuorille palvelu antaa kokemuksia erilaisiin yhteisöihin kuulumisesta, työkokemusta ja mahdollisuuden varmistaa toimeentuloaan alentamalla vuokrakulujaan.

Alusta on suunnattu pääasiallisesti 18-26 ikäryhmän nuorille. Palvelu sopii erityisesti itsenäistymässä oleville nuorille, joiden tarpeena on löytää koti ja toimeentulo ja esim. opiskelijoille tai työttömille. Työtehtävät voivat olla esimerkiksi teknistä ja digitaalista apua, arkiaskareissa auttamista, lasten hoitoa tai seuraa yksinäiselle. Alusta tarjoaa osapuolille mahdollisuuden sopia joustavasti ja yksilöllisesti vuokrasuhteen ja työnteon yksityiskohdista tiettyjen reunaehtojen puitteissa.