Asuntojen tarve ja monipuolisen asuntokannan tärkeys yhdistivät paneelikeskustelussa yli puoluerajojen

Asuntojen tarve ja monipuolisen asuntokannan tärkeys yhdistivät paneelikeskustelussa yli puoluerajojen Lisää kohtuuhintaista asumista

Helsingin Musiikkitalolla käytiin keskiviikkona 22.3 paneelikeskustelu ”Lisää kohtuuhintaista asumista”. Kuntavaalipaneeli järjestettiin kohtuuhintaisten ja omakustannusperusteisten vuokra-asuntojen asumistoimijoita edustavien Sillanrakentajien toimesta. Kohtuuhintainen asuminen on selvästi ihmisiä puhutteleva aihe, sillä tilaisuuteen oli saapunut paikanpäälle arviolta 120 kuuntelijaa. Tilaisuuden alussa Sillanrakentajat -verkoston puheenjohtaja Jouni Parkkonen kertoi Sillanrakentajien kannan asuntotilanteeseen ja kiteytti, että etenkään kasvukeskuksissa ”ei löydy kaikkien kukkarolle sopivaa kotia”. Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara puolestaan alusti paneelia puheenvuorollaan siitä, mitä on hyvä kaupunki.

Paneelikeskusteluun osallistuivat Anni Sinnemäki (Vihr.), Jan Vapaavuori (Kok.), Kimmo Tiilikainen (Kesk.), Nuutti Hyttinen (PS), Silvia Modig (Vas.) sekä Tuula Haatainen (Sdp). Keskustelussa nousi esille tyypillisiä asuntopulaan liittyviä teemoja ja kaikilla puhujilla tuntui olevan yhteinen näkemys siitä, että asuntoja tarvitaan lisää, jotta niitä on riittävästi. Keskustelusta huokui, että kaupunkien kasvu ja lisääntyvä asuntotarve on teema, joka otetaan tosissaan. Myös asuinalueiden välinen eriarvoistuminen puhutti ja segregaation ehkäiseminen nähtiin tärkeänä. Erilaisten asumismuotojen ja ihmisten läheisyys nähtiin asuinalueiden segregoitumisen estämisen kannalta olennaisina tekijöinä. Moni panelisteista haastoi myös ajatuksen kaupungin vuokra-asuntojen tulorajoista, sillä ne lisäävät ihmisten jakautumista eri alueille tulotason mukaan.

Tärkeitä esille nousseita näkökohtia olivat myös asukkaiden osallistaminen alueiden suunnitteluun sekä vuokra-asumisen maineen parantaminen. Kaiken kaikkiaan keskustelu jäi kuitenkin jo olemassa olevien asumismuotojen tasolle. Yhteisöllisyys vilahti keskustelussa Hoasin edustajan yleisökommentin jälkeen, mutta yhteisöllinen asuminen ei noussut esiin varteenotettavana vastauksena haastavaan asuntotilanteeseen. Myöskään muita uudenlaisia asumismalleja tai esimerkiksi jo olemassa olevien tyhjien tilojen muovaamista asumiskäyttöön ei paneelissa väläytelty. Oman muotoinen koti pyrkii vastaamaan haastaviin asumistilanteisiin ennakkoluulottomasti ja uusia mahdollisuuksia kokeillen. Toivottavasti myös tulevaisuuden helsinkiläiset päättäjät ovat valmiita kehittämään perinteisten asumismuotojen rinnalla myös erilaisia asumiskokeiluja ja rajoja rikkovia ratkaisuja.

Katso paneelikeskustelu Aspa kehittää -sivulta