Kaupunkiakatemian muotoilukurssi ratkoo monisukupolvisen asumisen haasteita

Kaupunkiakatemian muotoilukurssi ratkoo monisukupolvisen asumisen haasteita.

Kehitämme yhdessä Kaupunkiakatemian muotoilukurssilaisten kanssa konsepteja monisukupolviseen kaupunkiasumiseen. Kurssilla on opiskelijoita erilaisilta aloilta, esimerkiksi muotoilusta, suunnittelumaantieteestä sekä arkkitehtuurista.

Oman muotoinen koti-hankkeen osaprojekti – Homma himaan toimii kurssin casena ja odotamme innolla, millaisia avauksia kurssilla syntyy.

Opiskelijat nostivat työn ja asumisen yhdistävän palveluideamme vahvuuksiksi erityisesti tyhjien tilojen käytön ekologisuuden. Palvelu voi myös edistää kaupunkirakenteen sekoittumista ja vastaa todellisiin ongelmiin: asuntopulaan, heikkoon työtilanteeseen ja yksinäisyyteen.
Palvelu on joustava, tuore ja uusi. Se sopii erityisesti sellaisille nuorille, joilla on aikaa mutta ei välttämättä rahaa.

Opiskelijoita arveluttaa varsinkin ihmisten välisen luottamuksen syntyminen. Kuinka varmistetaan että ihmisten kemiat toimii ja miten esimerkiksi vanhukset saadaan käyttämään palvelua?
Erityisesti verotukseen liittyvät kysymykset ja myös muut normit pohdituttavat. Kuka ottaa vastuun riskeistä?