Kesä Vartiosaaressa – yhteisöasuminen ja kesätyöt vahvistivat nuorten arjenhallintataitoja

Olemme kokeilleet Vartiosaaressa  kahtena kesänä nuorten työn ja asumisen yhdistävää kausiasumista. Kokemusten perusteella nuorisoasiainkeskus on päättänyt jatkaa mallia myös tulevana kesänä. Kesän 2017 toteutustapa ei ole vielä lopullisesti muotoutunut ja siitä kerrotaan lisää myöhemmin.

Pipsa Leppänen (Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta) teki kandidaatin tutkielmansa viime kesäisestä Vartiosaaren asumiskokelustamme. Tutkielmassaan Leppänen selvittää Vartiosaaren kaltaisen asumiskokeilun vaikutuksia nuorten arjenhallintataitoihin.

Tutkimuksessa selvisi, että yhteisöasumisella on arjenhallintataitoitoja vahvistava vaikutus. Tutkimukseen osallistuneiden nuorten vuorovaikutustaidot, suunnitelmallisuus arjessa sekä ajanhallinta vahvistuivat asumiskokeilun aikana. Yhteisöasuminen kehitti erityisesti nuorten vuorovaikutustaitoja ja asuminen saaressa suunnitelmallisuutta ja ajankäytön hallintaa. Kesätöiden tekeminen ja työssäkäynti edistivät säännöllisen päivärytmin noudattamista. Asumiskokeilun toteuttaminen yhteisöasumisena ja kesätöiden yhdistäsen asumiskokeiluun voidaan katsoa olevan onnistunut ratkaisu nuorten arjenhallintataitojen vahvistamiseksi.

Pipsa Leppäsen kandidaatin tutkielma kokonaisuudessaan:

leppanen_pipsa_vartiosaari