Nuoret muuttavat palvelutaloihin

Oman muotoisen kodin toteuttama nuorten asuminen Palvelutalo Rudolfissa on herättänyt kiinnostusta sekä kotimaassa että maailmalla. Edelliset kansainväliset vieraamme kävivät Rudolfissa toukokuussa ja seuraava vierailu on tiedossa tällä viikolla. Samanlaista toimintaa järjestävät kuitenkin Suomessa muutkin kuin Oman muotoinen koti ja Palvelutalo Rudolf.

Nuoria on muuttanut erilaisiin palvelutaloihin myös Helsingin Myllypurossa, Espoossa, Vantaalla ja Oulussa. Myllypurossa kyseessä on Diakonissalaitoksen Sanervakoti ja Espoossa toimintaa pyörittää puolestaan Elpy ry. Vantaan tapauksessa nuorille on vuokrattu tyhjäksi jäänyt kunnallisen vanhustenkeskuksen siipi, minne nuoret asukkaat valitaan Vantaan Ohjaamon kautta. Oulussa nuoria asuu Caritaksen asumisyksikössä ja hyvien kokemusten myötä toimintamallia on laajennettu kevään aikana myös Caritaksen asumispalveluihin Rovaniemelle.

Millaisilla malleilla nuorten asuminen toteutuu?

Kaikki tahot eivät toteuta nuorten integroimista palvelutaloihin saman kaavan mukaan. Kaikissa tapauksissa ajatuksena on tarjota nuorille edullista tai kohtuuhintaista asumista, mutta kukin toimija on kehittänyt itselleen sopivan mallin nuorten palvelutaloasumisesta:

Millaisia kokemukset ovat olleet?

Sekä nuoret, palvelutalojen asukkaat että henkilökunta ovat olleet tyytyväisiä kokeiluihin. Lähes kaikkien nuorten palvelutaloasumista järjestävien tahojen mielestä tällaista toimintaa pitäisi ehdottomasti olla enemmän. Nuorten palvelutaloasumisen koetaan lievittävän yksinäisyyttä ja ehkäisevän syrjäytymistä sekä lisäävän yhteisöllisyyden tunnetta. Esimerkiksi muistisairaiden parissa työskentelevien hoitajien mukaan nuorten läsnäololla on ollut myönteinen vaikutus. Nuorille tällaiset järjestelyt puolestaan mahdollistavat kohtuuhintaisen asumisen ja hyviä kokemuksia. Yhteisöllinen asuminen ja tulvaisuuden työelämän kannalta hyödylliset kokemukset ovat saaneet kiitosta. Lisäksi esimerkiksi vieraalta paikkakunnalta muuttaneelle nuorelle tällainen asumisen muoto voi muodostua todella tärkeäksi.

Haasteita toiminnalle ovat voineet olla alkuvaiheen tietämättömyys toiminnan luonteesta tai koordinoinnin vähäiset resurssit, mikä on hyvinkin luonnollista uusien asioiden kokeilemisessa. Joissain tapauksissa nuorten on myös ollut vaikeaa löytää aikaa tai sitoutua etukäteen työskentelemään tiettynä ajankohtana. Nuorten asumiseen liittyen on myös huomioitava, että elämäntilanteet vaihtelevat nopeastikin, joten asukkaiden vaihtuminen on normaalia. Kaiken kaikkiaan nuorten läsnäolo kuitenkin tuo niin sanottua normaalia elämää laitosasumisen rakenteisiin. Erilaisten ihmisten yhdessä tekemisen kautta palvelutalossa asumisesta tulee elävämpää ja kodikkaampaa.