Oman muotoinen koti yhdistää vuonna 2017 työn, asumisen ja asukkaat

Työn ja asumisen yhdistäminen on juuri nyt pinnalla. Yhdessä Y-Säätiön kanssa käynnistyvä kokeilu on kuitenkin mahdollisesti ainut laatuaan Suomessa. Yhtä vahvasti muiden asukkaiden hyväksi kohdentuvaa työn ja asumisen yhdistelmää ei ole kukaan tehnyt Suomessa aiemmin. ”Kaivataan enemmän tekoja kuin puhetta”, sanoo Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen ja lisää, että he ovat mukana vain Oman muotoisen kodin tapaisissa hankkeissa, jotka tuottavat konkreettisia tekoja nuorten ja kaupunkilaisten hyväksi.

 

”Kiinnostuin tästä hankkeesta, koska asumisen ja työn yhdistäminen on minusta hyvä ajatus ja koen naapuriavun ja osallisuuden lisäämisen arjessa tärkeäksi asiaksi”, sanoo puolestaan Laura Kuuluvainen, 22, joka odottaa tulevalta mielenkiintoisia kokemuksia ja kohtaamisia sekä mahdollisuutta kivojen ja hyödyllisten projektien toteuttamiseen.

 

Valittujen nuorten työnkuvat eivät suinkaan ole vielä valmiit. Nuoret muuttavat Kannelmäessä sijaitseviin asuntoihin tammi-helmikuun aikana ja samalla yhteinen työ toden teolla alkaa. Ennen kuin Lauran mainitsemat projektit ovat hahmottuneet, tavataan muita asukkaita ja alueen toimijoita useampaan kertaan. Vasta sitten tiedetään, mitä ihmiset tarvitsevat.

 

Eritreasta kotoisin oleva Shum Omar, 22, tykkää olla tekemisissä vanhusten kanssa, koska hänen mielestään nuorilla on heiltä paljon opittavaa. Omar on tällä hetkellä harjoittelussa kirjastossa digitalkkarina ja saman tapainen muiden asukkaiden teknisenä tukena toimiminen kiinnostaa häntä myös alkavassa kokeilussa.

 

Asuminen on muutoksessa. Tulevaisuudessa vuokra-asuminen kasvaa ja käsite asumisesta muuttuu. Asunnon pitäminen edellyttää työtä ja sitä liian monelta nuorelta puuttuu. Hanke etsii ratkaisuja nuorten vaikeaan asumistilanteeseen, mutta yhä enemmän myös erilaisia tapoja tehdä hyvää vapaaehtoistoiminnan ja työn kautta. Nuorisoasuntoliiton pääsihteeri Minna Vierikon mukaan heidän asuntojensa hakijamäärät ovat Pääkaupunkiseudulla kuluvan vuoden aikana yli kaksinkertaistuneet ja toisaalta nuorisotyöttömyys on kasvussa.

 

Hankkeessa on nyt kahden vuoden ajan haettu ratkaisuja nuorten vaikeaan asumistilanteeseen ja huomattu työn valtava määrä. Vaikka Helsingissä ei juuri törmää kadulla asuviin nuoriin, monille kaverin sohvalla majoittuminen tai ahtaasti lapsuudenkodissa asuminen pitkittyy ja näköalattomuus alkaa vaivata.

 

”Nyt kun oon elämäni läpi asunut tiiviisti veljeni ja isäni kanssa, oon vihdoin saanut mahdollisuuden omaan kotiin. Mun oman muotoiseen kotiin, jossa pääsen myös työelämän makuun. Mä pääsen työskentelee mun kotialueen ympäristössä erilaisissa ja tarvittavissa työtehtävissä”, kuvaa Onni, joka on omien sanojensa mukaan ”ihan sika innoissaan” päästessään muuttamaan Kannelmäkeen.

 

Oman muotoinen koti paneutuu vuonna 2017 erityisesti työn, asukkaiden välisen vuorovaikutuksen ja asumisen yhdistämiseen. Hankkeen ydintoimijoiden ryhmä laajenee, kun Oranssi ry ja Setlementtiasunnot Oy tuovat osaamisensa hankkeeseen. Alusta asti mukana olleet Nuorisoasuntoliitto ja Y-Säätiö jatkavat ydinryhmässä. Lisäksi nuorten palvelutalokokeilussa keskeisessä roolissa oleva Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto liittyy ydintoimijoihin.

 

Hankkeen yhteistyökumppanina jatkaa Nooa Säästöpankki. ”Työn ja asumisen yhdistäminen, kokeilukulttuuri sekä alueellisen hyvinvoinnin lisääminen ovat kaikki asioita, joita paikallisena pankkina tuemme mielellämme. Kohdennamme apua niihin asioihin, missä voimme luontevasti pienellä panoksella mahdollistaa isomman tavoitteen toteutumisen”, kertoo toimitusjohtaja Tommi Rytkönen Nooa Säästöpankista.

 

Toimijoiden pitkän tähtäimen suunnitelmaksi on muotoutunut ’Oman muotoinen kortteli.’ Siinä yhdistyisivät työpaikat, yrittäminen, yhteisöllinen asuminen ja harrastaminen.

 

Hankkeen toimintaperiaatteena on jatkossakin kokeileminen. ”Tee ensin, ymmärrys tulee sitten”, asian muotoilee Setlementtiasunnot Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Rönkä.

 

Toimenpiteemme 2017

 

  1. Työtä ja asumista:

 

Käynnistämme kokeilun Y-Säätiön kanssa ja kokeilujen jälkeen mallia laajennetaan. Kokeilussa nuorten kanssa tehdään työsopimus heidän muuttaessaan asumaan Y-Säätiön asuntoon. Nuorten kanssa räätälöidään työtehtävät ja työ kohdentuu muiden asukkaiden hyvinvoinnin ja asumisviihtyvyyden lisäämiseen. Työtehtävät voivat olla esimerkiksi vanhusten auttamista, lasten- tai eläintenhoitoa, tietoteknistä neuvontaa, huoltotöitä tai tapahtumien järjestämistä.

 

  1. Asukkaiden välistä vuorovaikutusta:

 

Lisäämme nuorten ja iäkkäämpien asukkaiden välistä vuorovaikutusta ja parannamme alueellista hyvinvointia. Nuoret auttavat vanhuksia vierailemalla heidän luonaan ja tekevät erilaisia askareita kuten käyvät kaupassa ja ulkoilevat yhdessä. Etsimme kokeilun asukkaat Nuorisoasuntoliiton, Setlementtiasunnot Oy:n ja Y-Säätiön asukkaista. Nuoret tekevät työnsä keikkaluontoisesti.

 

  1. Nuorten ja vanhusten yhteisasumista palvelutalossa:

 

Laajennamme nuorten palvelutaloasumista Helsingissä ja tuemme tarvittaessa toiminnan käynnistämistä muualla Suomessa. Nyt mallia toteutetaan ainakin Espoossa, Oulussa ja Vantaalla. Lisäksi toimintaa käynnistetään uusissa kaupungeissa. Osassa uusista palvelutalokokeiluista nuorten kanssa tehdään työsopimus ja osassa nuori saa vuokra-alennuksen viettäessään aikaa vanhusten kanssa.

 

  1. Nuorten ja vanhusten yhteisasumista vanhusten yksityiskodeissa:

 

Luomme mallin, joka mahdollistaa nuorten asumisen vanhusten yksityiskodeissa. Toisilleen sopivat vanhukset ja nuoret löytyvät digitaalisen sovelluksen avulla. Nuoret auttavat vanhuksia arjessa ja malli vähentää kaikenikäisen yksinäisyyttä. Ensimmäisessä vaiheessa mukaan lähtevät vanhukset etsitään Setlementtiasunnot Oy:n asukkaista.