Opinnäytetyö nuorten ja vanhusten yhteisasumiskokeilusta

Päivi Nykäsen ja Suvi Marttilan tekemä opinnäytetyö Rudolfin kokemuksista – Nuorten ja vanhusten kokemuksia yhteisasumiskokeilusta palvelutalossa (Laurea ammattikorkeakoulu) on ilmestynyt.
“Ja se on ihanaa, kun on menny tonne ulos moikkaamaan vanhuksia, niin sitten ne aina sanoo että sua on odotettu ja ihana nähdä… Ja mä muistan yhden vanhuksen kanssa, että ‘Mis on sun ystävät?’, niin mä et ‘Täs on mun ystävät.’ Niin se kirkkaus sen silmissä oli niin hellyyttävä. Sit se ‘Ai me ollaan sun ystäviä?’, niin mä vaan että ‘Kyllä te ootte’. Ei se ikä ratkaise sitä.”

Eräs nuorista mainitsi palvelutalossa olleen enemmän naapuruutta tavalliseen kerrostaloasumiseen verrattuna. Nuoret kuvailivat, kuinka helppoa oli tervehtiä vanhempia naapureita ja vaihtaa kuulumisia heidän kanssaan. Yhteisöön nuorten mielestä kuuluivat palvelutalon vanhemmat asukkaat, he itse ja henkilökunta. Yhteisöllisyyden tunnetta loi se, että kaikki tunsivat tai ainakin tiesivät toisensa ja että naapureiden tervehtiminen ja kuulumisten vaihtaminen tuntuivat luontevilta.

Yksi vanhuksista näki asumiskokeilun vaikuttavan positiivisesti siihen, että voidaan siirtyä entisajassa elämisestä nykyaikaan. Hän viittasi vastauksellaan siihen, miten hänellä ja muilla vanhuksilla ajatukset ovat edelleen tiukasti kiinni sota-ajassa ja on tärkeää saada elämään myös muuta ajateltavaa. Vanhus toi selkeästi esille sen, että vanhukset ovat jääneet jälkeen nyky-yhteiskunnan kehityksestä ja koki elämän olevan liian ”vanhanaikaista”. Keskustelut nuorten kanssa ovat sen sijaan tuoneet vanhukselle näkökulmaa toisenlaisesta maailmasta ja kokemus nuorten läsnäolon tärkeydestä tulee merkittävällä tavalla esille myös hänen kokemastaan tunteesta, että vanhuksia ei ole unohdettu.

Opinnäytetyö löytyy täältä