Safari 2015-loppujuhla

Oman muotoinen koti –hankkeen kesätyöntekijät kävivät Safari 2015 –loppujuhlassa perjantaina 12.6. Tapahtumassa oli erilaisia aiheita, joihin lukioikäiset etsivät uudenlaisia ratkaisuja olemalla asiantuntijoina. Nuorisoasiainkeskus teki yhteistyötä rasismin kitkemiseksi. Kesätyöntekijämme haastatteli kolmea nuorta, joista Valtteri Mäyrälä ja Pazilaiti Simayijiang olivat Rasismivapaa Helsinki -ryhmässä  ja Ninette Kouhia katsomassa loppuohjelmaa vieraana.

Rasismivapaa Helsinki –ryhmässä olleet Mäyrälä ja Simayijang olivat hyvin perehtyneet aiheeseensa, ja saivat paljon uusia näkökulmia esiin yhteisessä keskustelussa. Tapahtuman jälkeen heiltä kysyttiin, luulevatko he Suomessa olevan sellaista rasismia, mikä hankaloittaa oman asunnon saamista. Kumpikin heistä vastasi, että ovat tämän projektin kautta kuulleet, että vuokranantaja jättää mieluummin vuokraamatta asuntoa kuin antaisi asuntoaan ulkomaalaistaustaiselle asuntoa tarvitsevalle henkilölle.

 

sffaafadfadf

 

Sekä Mäyrälä että Simayijang haluaisivat velvoittaa vuokranantajia katsomaan nimettömästi saadut vuokrahakemukset. ”Olisi tietenkin optimaalista, että tälläinen menettely olisi. mutta sen valvominen olisi hankalaa. Ihanteellisinta olisi tietenkin se, että mitkään ennakkoluulot eivät vaikuttaisi vuokralaisen valintaan, tai mihinkään muuhunkaan.”, Valtteri Mäyrälä toteaa. Simajiyang puolestaan epäilee, että tämä keino heikentänee luotettavan vuokrasuhteen kehittymistä.

Moni suomalainen nuori muuttaisi asumaan pois vanhempien luota, mutta se ole aina mahdollista, jos sopivaa asumismuotoa tai ylipäätään asuntoa ei ole tarjolla. Kouhia nostaa esille pari asiaa, jotka hankaloittavat nuorten saamista sopivaa asuntoa itselleen: ”Yksinasumisen kalleus ja kimppakämppä- vaihtoehtojen rajoittuminen soluasuntoon ei monia (nuoria) houkuttele.”  Vuokranantajia saattaa myös oudoksuttaa nuorten epäsäännölliset tulot, sekä aikooko tämä nuori “bilettää” joka viikonloppu ja onko opiskelu- tai työpaikkaa.

Kun kesätyöntekijämme kysyi voisitteko asua yhteisöasumismuodossa, he vastasivat kyllä, mutta Simayijang haluaisi kuitenkin tuntea asukkeja ennen yhteenmuuttamista: “Voisin asua, mutta haluaisin ensin tietää kämppäkavereistani jotain ennen kuin muutamme saman katon alle asumaan. Parhaassa mahdollisessa tapauksessa voisin muuttaa kavereiden kanssa yhteen. Loistava asumismuoto; säästää rahaa, ympäristöä, aikaa…” Kaikki olivat kuulleet yhteisöasumisesta aikaisemmin, mutta eivät uskaltaisi muuttaa tuntemattomien kanssa. Oma tilava huone oli kaikille kuitenkin hyvin tärkeä.

faaedtrewt