Arkisto

Projektipäällikkö Miki Mielosen mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa

Katri Kallionpää toivoi (HS Merkintöjä 8. 9.) muotoilijoilta uusia ideoita helpottamaan sukupolvien yhteiseloa. Hyviä uutisia: tätä tehdään jo. Muotoilu on saapunut pysyvästi kaupunkien kehittämiseen. Helsingin designpääkaupunkivuoden perintöä jatkava Toimiva kaupunki tuo kaupunkimuotoilijat mukaan etsimään ratkaisuja todellisiin ongelmiin. Kaupungin toimintaa ja palveluita kehitetään ihmisten näkökulmasta paremmiksi.

Lue lisää

Vuoden 2018 loppuun mennessä kaikilla helsinkiläisillä nuorilla on koti

Yli tu­han­nel­la al­le 25-vuo­tiaal­la hel­sin­ki­läi­sel­lä ei ole ko­tia. Hel­sin­kiin muut­taa ko­ko ajan li­sää nuo­ria, mut­ta mis­tä saa­tai­siin li­sää asun­to­ja? Oma muo­toi­nen ko­ti -hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mi­ki Mie­lo­nen ker­toi asias­ta Ra­dio Hel­sin­gin aa­muis­sa. Ra­dio Hel­sin­gin aa­muis­sa vie­rai­li Hel­sin­gin nuo­ri­so­asiain­kes­kuk­sen Mi­ki Mie­lo­nen, jo­ka toi­mii pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä Oma muo­toi­nen ko­ti -hank­kees­sa.

Lue lisää