Tietoa meistä

Hanke tiivistettynä

Oman muotoinen koti -hanke etsii uusia ratkaisuja alle 25-vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen, Nuorisoasuntoliiton ja Y-Säätiön tavoitteena on, että vuonna 2018 jokaisella nuorella on koti. Hankkeessa kehitetään uusia ratkaisuja nuorten asumiseen yhdessä nuorten kanssa. Oman muotoinen koti selvittää muotoilun keinoin, miten tyhjät tilat vääntyvät nuorten asumiskäyttöön ja miten nuorisoasumisen kautta parannetaan koko lähiympäristöä. Hanke sai ensimmäisenä toimintavuonna rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastosta ja nyt hanketta rahoittaa Helsingin kaupungin innovaatiorahasto.

talot-etu

Rohkeasti nuorten kanssa kokeillen

Oman muotoinen koti sai alkunsa Kontulan nuorisotalolla syksyllä 2013 pidetystä kumppanuustapaamisesta. Nuorisoasuntoliiton pääsihteeri Minna Vierikon mielestä nuorten vaikeaan asumistilanteeseen oli löydettävä uusia ratkaisuja. Ideasta innostuttiin ja mukaan lähtivät myös Y-Säätiö sekä Toimiva kaupunki –projekti. Hankkeen kotipesäksi määrittyi Helsingin kaupunki ja nuorisoasiainkeskus ja hankkeelle saatiin rahoitus Euroopan sosiaalirahastosta. Tavoitteeksi kerroimme halumme poistaa nuorten asunnottomuus Helsingissä vuoden 2018 loppuun mennessä kokonaan. Monet pitivät tavoitettamme hulluna ja joskus pidimme sitä itsekin. Käynnistimme työmme helmikuussa 2015 huomattavasti pienemmillä resursseilla kuin olimme suunnitelleet, mutta jälkikäteen ajateltuna, pienuudella on ollut etunsa. Se on lisännyt työmme vikkelyyttä ja se on pakottanut meidät etsimään koko ajan uusia kumppaneita ja kavereita, joiden kanssa saamme asioita eteenpäin.

Työskentelymme on perustunut tiettyihin periaatteisiin, joista emme ole luopuneet missään vaiheessa. Päätimme myös heti alussa, että tekeminen on suunnittelua tärkeämpää ja kokeilemalla tiedämme paremmin, mikä toimii ja mikä ei.

  1. Nuoret ovat olleet mukana ideoimassa ja etsimässä ratkaisuja yhdessä meidän kanssa.
  2. Olemme tehneet kokeillen ja pienesti, mutta tavoitelleet ratkaisujemme laajentamista.
  3. Olemme halunneet olla rohkeita, ennakkoluulottomia ja uskaltaneet epäonnistua.

Ajattelutapamme korvaamattomana tukena on ollut muotoilu, sen menetelmät ja ratkaisutavat ja ennen kaikkea ihmiset, jotka ovat löytäneet aina tuoreita ja kannustavia näkökulmia viheliäisten ongelmien ratkaisuun.

Viestintä on ollut hankkeen keskiössä ja voikin ajatella, että se on ollut tärkein asumiskokeilumme. Kun kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen asettama työryhmä julkaisi huhtikuussa 2015 keinoesityksensä nuorten asunnottomuuteen, viestimme samassa yhteydessä ensimmäistä kertaa laajemmin suunnitelmistamme. Viestinnän ydinajatuksemme on koko ajan ollut tavallisista ja keskeneräisistä asioista kertominen kuvien ja pienten tarinoiden kautta. Viestinnässä olemme halunneet tuoda esille sinänsä hyvin ikävän ilmiön, nuorten asunnottomuuden takaa löytyviä asioita, joista ei usein kerrota, tarinoita osaavista ja kykenevistä nuorista.

Tärkein digitaalinen viestintäkanavamme on ollut Facebook ja muita ovat olleet hankkeen kotisivut, Toimiva kaupunki –projektin sivut sekä Instagram. Myös nuorisoasiainkeskuksen ja Helsingin kaupungin viestintä on kertonut tekemisistämme. Sosiaalinen media ei olisi kuitenkaan koskaan levittänyt viestiämme, mikäli emme olisi tavanneet nuoria heidän omissa ympyröissään, kouluissa, oppilaitoksissa ja harrastuspaikoissa.

Viestimme sai ensimmäistä kertaa kansainväliset mittasuhteet, kun BBC kertoi 27.11.2015 vanhusten ja nuorten yhteisasumiskokeilustamme. He olivat löytäneet uutisen Helsingin kaupungin nettisivuilta. Myöhemmin palvelutaloon muuttaneista nuorista ja heidän elämästään vanhusten naapurina ovat uutisoineet ainakin ruotsalainen SVT, yhdysvaltalainen CNN, taiwanilainen TVBS Networks, brittiläinen radio Monocle. Lisäksi yhdysvaltalainen Seeker Stories julkaisi videon Youtube –tilillään 3.3.2016. Videon nähtyään australialaiset vanhustyön parissa toimivat ottivat meihin yhteyttä ja kutsuivat hankkeemme lokakuussa pidettävään seminaariinsa.

Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry myönsi 13.4.2016 työllemme Nuori Toimija –tunnustuksen. Olemme ylpeitä saavutuksestamme ja siitä kiitos kuuluu isolle joukolle eri-ikäisiä ihmisiä. Teidän kanssanne työstämme on kasvanut kokoamme paljon suurempaa.